Breaking News

คนละครึ่งเฟส 3 จ่อเปิดให้รับสิทธิ์ เม.ย.นี้ เพื่อกระตุ้นใช้จ่ายในประเทศ

รมว.คลัง แย้มโครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” ต้องประเมินภาพรวมเศรษฐกิจอีกครั้ง หากเริ่มใหม่ต้องพิจารณาในเดือน เม.ย.-พ.ค. เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศให้มากขึ้น

นายอาคม เพิ่มเติมพิทยาประเสริฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง บอกว่า การลงทะเบียนครั้งนี้ทำให้มีผู้ใช้สิทธิ์ครบ 15 ล้านคน คนละ 3,500 บาท ใช้จ่ายได้ตามสิทธิ์จนกระทั่งวันที่ 31 มี.ค. จำนวนลงทะเบียนครบ 15 ล้านสิทธิ์ ตามเป้าหมาย และก็จะต้องรอประมวลผลว่าสามัญชนมีการใช้จ่ายมากมายหรือน้อยอย่างไร
ดังนี้ หากไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็บางทีอาจเปิดแผนการคนละครึ่งเฟส 3 ได้ เพื่อกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายในประเทศเยอะขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นตัวหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือมีผลต่อสินค้ามวลรวมในประเทศ (จีดีพี) 50% ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวจากต่างแดน ยังไม่มีรายได้เข้าประเทศ
แม้กระนั้น ได้ติดตามโควิด-19 อย่างใกล้ชิด ด้วยเหตุว่าก่อให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจ ก่อนมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ เศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญาณดี แม้กระนั้นเมื่อโควิดระบาดระลอกใหม่ เศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลงรัฐบาลก็เลยจะต้องเปิดแผนการคนละครึ่งเฟส 2 ด้วยเหตุนั้น การจะเปิดเฟส 3 ก็จะต้องขอประเมินภาพรวมเศรษฐกิจอีกรอบ ซึ่งมีความน่าจะเป็นไปได้ว่าจะประเมินข้างหลังเสร็จสิ้นแผนการในวันที่ 31 มี.ค.นี้ หากจะเริ่มต้นใหม่ก็จะต้องตรึกตรองในเดือน เม.ย.-พ.ค. ถัดไป