Breaking News

ด่วน! “อนุชา” เปิดเผย ความเห็นชอบ มส. ชี้การกระทำ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่กิจสงฆ์

นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ความเห็นชอบ มส. ชี้พฤติกรรม “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่กิจพระสงฆ์ รีวิวอาหารเสริม -เข้าข่ายแสดงความคิดเห็นด้านการเมือง ไม่เหมาะสม เสนอให้ พศาสตราจารย์จัดการสอบด่วน

วันที่ 4 พฤษภาคม นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำนร เอ๋ยถึงกรณีที่พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทองคำ แสดงความคิดเห็นรูปแบบการทำงานของรัฐบาลช่วงสถานการณ์วัววิด-19 ผ่านสื่อช่องทางต่างๆอีกทั้งมีการทำประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ขายสินค้า (ปุ๋ยน้ำ) ออกสื่อสังคมออนไลน์ ว่า ตนได้ออกคำสั่งให้ที่ทำการพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอหัวข้อนี้ต่อที่ประชุมมหาเถรสัมพันธ์เพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นต่อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งถือว่าไม่เป็นกิจของวัด
นายอนุชา บอกว่า ล่าสุด ที่ประชุมมหาเถรสัมพันธ์ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ลงความเห็นมีความคิดเห็นว่า ความประพฤติดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นของพระมหาสมปองเข้าข่ายการแสดงความคิดเห็นด้านการเมือง และก็เป็นการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม และก็มอบหมายให้ที่ทำการพุทธศาสนาแห่งชาติผสานพระสังฆาธิการที่เกี่ยวเนื่องจัดการถัดไป
นายอนุชา บอกว่า ตนสั่งย้ำให้ที่ทำการพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศาสตราจารย์) เร่งจัดการตามความเห็นชอบมหาเถรสัมพันธ์ (มส.) โดยเร็ว โดยให้ผสานเจ้าอาวาสวัดต้นสังกัด รวมทั้งเจ้าคณะปกครองพระสงฆ์ที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมสำรวจพฤติกรรมของพระภิกษุที่มีการปฏิบัติที่ไม่ใช่กิจของวัด เพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียวงการพระสงฆ์และก็พุทธศาสนา.