Breaking News

“ม.33 พวกเรารักกัน” ประกาศผลผู้ขอทบทวนสิทธิ์ รับวงเงินเยียวยา 4,000 บาท

โครงการ “ม.33 พวกเรารักกัน” เปิดให้ผู้ยื่นขอทวนสิทธิ์ ตรวจดูสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์  จนถึงวันที่ 11 เม.ย.64

ภายหลังจากโครงการ “ม.33 พวกเรารักกัน” ที่เปิดให้ผู้ประกันตน ในมาตรา 33 ระบบประกันสังคมสมัครสมาชิกเพื่อรับเงินเยียวยา ในช่วงเหตุการณ์โควิด-19 จำนวน 4,000 บาท ได้เปิดให้ผู้ประกันตนตามมายี่ห้อ 33 ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะโครงการ “ม.33 พวกเรารักกัน” สามารถยื่นขอทวนสิทธิ์ภายในวันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมานั้น
ปัจจุบัน วันที่ 5 เมษายน 2564 นักข่าวกล่าวว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ยื่นขอทวนสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ สามารถตรวจดูสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 11 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น.
m331

แนวทางเช็กสิทธิ์ ม.33 พวกเรารักกัน
1. เข้าเว็บไซต์ www.ม33พวกเรารักกัน.com
2. คลิกคำว่า “ตรวจดูสถานะผู้ได้รับสิทธิ์” (แถบสีน้ำเงิน) หรือ คลิกตรงนี้
3. กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
• เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของตัวเอง
• ชื่อภาษาไทย
• ชื่อสกุลภาษาไทย
• วัน/เดือน/ปีเกิด
4. เสร็จแล้วคลิกคำว่า “ตรวจดูสถานะ”