Breaking News

ม.33 เรารักกัน เปิดขั้นตอนลงทะเบียนรับเงิน 4,000 ย้ำคุณสมบัติผู้ได้สิทธิ์

เปิดกรรมวิธีการสมัครสมาชิก โครงการ “มัธยม33 เรารักกัน” เพื่อรับสิทธิ์เงิน 4,000 บาท อย่าลืมเช็กคุณสมบัติผู้ได้สิทธิ์ เริ่ม 21 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการ “มัธยม33 เรารักกัน” มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่ายังชีพของ ผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลพวงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019 (วัววิด-19) คาดว่าจะมีผู้อยู่ในข่ายมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ 9.27 ล้านคน โดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวยารายละ 4,000 บาท ใช้วงเงินราวๆ 37,100 ล้านบาท
ทางด้าน นายสุชาติ ดูกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า จะเปิดให้ผู้เอาประกันตนที่มีคุณสมบัติ สามารถสมัครสมาชิก แล้วก็พิจารณาการรับสิทธิ์ ผ่านเว็บ www.ม33เรารักกัน.com ได้เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มี.ค. 2564
ทั้งนี้ ผู้เอาประกันตนสามารถยืนยันตัวตนผ่านวิถีทางการให้บริการแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในวันที่ 15-21 มี.ค. 2564 ในการนี้ รัฐบาลจะเริ่มโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในทุกวันจันทร์ที่ 22 แล้วก็ 29 มี.ค. แล้วก็ 5 แล้วก็ 12 เม.ย. 2564 ครั้งละ 1,000 บาท จนถึงครบ 4,000 บาท ทั้งนี้ ผู้เอาประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการกับร้านค้าภายใต้โครงการ “เราชนะ” ได้ในวันที่ 22 มี.ค. – 31 พฤษภาคม 2564
ส่วนกรณีผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ที่พิจารณาสิทธิ์แล้วมิได้รับสิทธิ์ตามโครงการ มัธยม33 เรารักกัน สามารถขอทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 15–28 มี.ค. 2564 แล้วก็กดใช้งานแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่าน แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในวันที่ 5 – 11 เม.ย. 2564 ซึ่งรัฐบาล จะโอนเงินเข้าแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในวันจันทร์ที่ 5 แล้วก็ 12 เม.ย. 2564 ปริมาณ 2 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บาท พร้อมให้ผู้เอาประกันตนเริ่มใช้จ่ายซื้อผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ “เราชนะ” ได้ในวันที่ 5 เม.ย. – 31 พฤษภาคม 2564
we r love1

คุณสมบัติผู้ได้สิทธิ์โครงการ มัธยม33 เรารักกัน

• ผู้มีเชื้อชาติไทย
• เป็นผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม
• ไม่เป็นผู้มีบัตรผลประโยชน์ที่เมือง
• มิได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะ
ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท
การสมัครสมาชิกเพื่อขอรับสิทธิ์
• วันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564
สมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์แล้วก็พิจารณาการได้รับสิทธิ์ www.ม33เรารักกัน.com
• วันที่ 15-21 มีนาคม 2564

we r love 2

กดใช้งานแล้วก็กดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

• วันที่ 22 แล้วก็ 29 มีนาคม แล้วก็ 5 แล้วก็ 12 ม.ย. 2564
ผู้ได้รับสิทธิ์ จะได้วงเงินผ่าน “เป๋าตัง” 1,000 บาท
• วันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564
เริ่มใช้จ่ายซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการกับร้านค้าภายใต้โครงการ “เราชนะ”

การขอทวนสิทธิ์

• วันที่ 15 – 28 มีนาคม 64
เปิดให้ขอทวนสิทธิ์
• วันที่ 5 – 11 ม.ย. 2564
กดใช้งานแล้วก็กดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
• วันที่ 5 แล้วก็ 12 ม.ย. 2564
ได้วงเงินผ่าน “เป๋าตัง” 2,000 บาท
• วันที่ 5 ม.ย. – 31 พฤษภาคม 2564
เริ่มใช้จ่ายซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการกับร้านค้าภายใต้โครงการ “เราชนะ”.