Breaking News

รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ เผยมติที่ประชุม เลื่อนเปิดเทอม เป็น 1 ไม่.ย. 64

“ตรีนุช” เปิดเผยมติที่ประชุมข้างหลังร่วมปรึกษาหารือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 พฤษภาคม เป็น 1 ไม่.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยข้างหลังการสัมมนากับหน่วยงานในสังกัดทั้งคณะกรรมการการศึกษาเล่าเรียนขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศาสตราจารย์) คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาเล่าเรียนเอกชน (กช.) และก็สำนักงานสนับสนุนการศึกษานอกระบบและก็การศึกษาเล่าเรียนตามสบาย (กศน.) ว่า ที่ประชุมลงความเห็นเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 ไม่.ย. 2564 เพราะว่าเหตุการณ์การระบาดของของโรควัววิด-19
พร้อมระบุกรรมวิธีการปฏิบัติการ เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อจังหวะในการทำความเข้าใจและก็สิทธิของเด็กนักเรียน ดังนี้

• ช่วงจากวันที่ 17-30 พฤษภาคม 2564 ให้โรงเรียน คุณครู และก็พนักงาน เตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และก็อื่นๆเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน
• ติดต่อและก็ทำความเข้าใจกับผู้ดูแลในการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน
• คุณครู บางทีอาจไปเยี่ยมผู้เรียน นักศึกษาที่บ้าน
• จัดงานกิจกรรมเสริมให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งบางทีอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่เหมาะสม โดยพิจารณาตามบริบทและก็ประกาศของศูนย์บริหารเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสวัวโรนา 2019 (ศบค.) และก็คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
อย่างไรก็แล้วแต่ กระทรวงเล่าเรียนจะให้คะแนนเป็นระยะ สำหรับสถานศึกษาที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากวัววิด-19 ไม่มากมาย สามารถเตรียมจัดแจงเรียนการสอนในต้นแบบธรรมดาเป็นหลักดังเช่นเดิม ส่วนตารางปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้ คือ วันที่ 11 ต.ค. 2564.