Breaking News

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดขั้นตอนจองวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’ ระยะที่ 2 สำหรับองค์กร/นิติบุคคล

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดขั้นตอนจองฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 2 สำหรับองค์กร/นิติบุคคล ต้องทำอย่างไรบ้าง

chino

ช่วงวันที่ 4 สิงหาคม64 ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยแพร่ เนื้อหาการตระเตรียมข้อมูลองค์กร สำหรับยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 2 สำหรับองค์กร/นิติบุคคล
1. เตรียมการข้อมูลสำหรับยื่นความประสงค์
• ข้อมูลองค์กร/นิติบุคคล จำพวกการดำเนินธุรกิจ สถานที่ตั้งสถานประกอบการ
• หนังสือลงทะเบียนบริษัท หุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคล สัมพันธ์ มูลนิธิ
• ข้อมูลผู้บริหารที่มีอำนาจลงนามสูงสูด สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูก อีเมล*
• ข้อมูลคนประสานงานโครงการ สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูก อีเมล*
• แจ้งปริมาณวัคซีนที่ปรารถนาขอรับแบ่งสรร
• หมายเหตุ : อีเมลของผู้มีอิทธิพลลงนามสูงสุดรวมทั้งอีเมลของคนประสานงานควรจะเป็นคนละอีเมล เพื่อการจัดส่งusername/password สำหรับเพื่อการเข้าระบบ
• 2. วัคซีนซิโนฟาร์ม อัตราสำหรับองค์กร/นิติบุคคล โดสละ 888 บาท
• พร้อมร่วมช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาควัคซีนปริมาณ 10% ของปริมาณวัคซีนที่ขอรับการจัดสรรให้กับกรุ๊ปผู้ไม่ค่อยได้รับโอกาศ
• 3. ยื่นความประสงค์ผ่านระบบออนไลน์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ https://vaccine.cra.ac.th
• ในวันศุกร์ที่ 6 เดือนสิงหาคม 2564 เวลา 08.08 น. (ปริมาณ 100,000 ราย)