Breaking News

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 ลงทะเบียนวันไหน เริ่มเมื่อไหร่เช็กเลย!

คนละครึ่งเฟส 4 คลังคาดเริ่มลงทะเบียนได้ในช่วงเดือน มี.ค. 65 ย้ำต้องจบคนละครึ่งเฟส 3 และปรับปรุงระบบให้พร้อมก่อนลุยเฟสต่อไป พร้อมมองอาจใช้วงเงินคงเหลือกว่า 1 หมื่นล้านบาท จากเฟส 3 ต่อ

นายอาคม เพิ่มพิทยาประเสริฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดถึงโครงงานคนละครึ่งเฟส 3 ที่จะหมดในเดือน ธันวาคม 64 ว่าจะไม่มีการขยายเวลาหมดออกไปพร้อมขอให้ราษฎรที่ยังมีสิทธิคงเหลืออยู่รีบใช้จ่ายก่อนหมดเขตในวันที่ 31 ธันวาคม 64

ส่วนโครงงานคนละครึ่งเฟส 4 ตามที่สัมมนา คณะรัฐมนตรี อนุมัติโครงงานฯ ต้องรอคอยให้โครงงานคนละครึ่งเฟส 3 สิ้นสุดลงเสียก่อน เนื่องจากว่าจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขระบบหรือฐานข้อมูลให้ทันสมัยเยอะขึ้น ดังเช่น ร้านขายของบางรายไม่ Active ทำให้ระบบปราศจากความเร็วทันใจ อาจจะเริ่มทำระบบใหม่ โดยต้องปิดระบบเพื่อปรับแก้ แล้วก็คัดเลือกกรองการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้แอปพลิเคชั่นให้สะดวกกับผู้ใช้งานเยอะขึ้น คาดว่าจะใช้เวลา 1 เดือน

ทั้งนี้ โครงงานคนละครึ่งเฟส 4 คาดว่าจะเริ่มดำเนินงานได้ในวันที่ 1 มี.ค.- 30 เม.ย. 65 โดยจะใช้วงเงินคงเหลืออยู่คนละครึ่งเฟส 3 ไปใช้ดำเนินงานคนละครึ่งเฟส 4 ระหว่างนี้ยังคงจำต้องใช้เวลาปรับระบบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนด ปัจจุบันผู้ใช้สิทธิคนละครึ่งที่ใช้วงเงิน 4,500 บาท ครบแล้วราว 7 ล้านคน เหลืออีก 20 ล้านคนที่ยังคงใช้ไม่หมด พอๆกับว่าจะมีเงินคงเหลือราว 1 หมื่นล้านบาท จึงคิดว่าจะนำมาใช้ต่อในโครงงานคนละครึ่งเฟส 4 ได้