Breaking News

วันจันทร์ซ้อนจันทร์ สุดยอดมหาฤกษ์เสริมเสน่ห์ เมตตามหานิยม

ในแต่ละปีหากยึดถือตามความเชื่อโบราณ หรือถ้าใครที่เป็นสายมูหน่อยจะทราบว่าจะมีฤกษ์จันทร์ซ้อนจันทร์ ซึ่งก็คือวันที่พระจันทร์เต็มดวงและตรงกับวันจันทร์

สำหรับปีนี้กาลจันทร์ซ้อนจันทร์วันแรกตรงกับวันจันทร์ที่ 26 ม.ย. 2564 ซึ่งตรงกับวันพระจันทร์เต็มดวงขึ้น 15 ค่ำเดือน 6

โดยมีความเชื่อกันว่าวันจันทร์ซ้อนจันทร์นั้นเป็นฤกษ์ดี และก็มีคุณมากมายสำหรับการสร้างอำนาจ มหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม ด้วยเหตุนี้หลายคนจึงจะถือกาลนี้สำหรับการอาบแสงเดือน ซึ่งวิธีอาบแสงเดือนนั้นมีขั้นตอนดังนี้

1.จัดแจงน้ำสะอาดใส่ลงในภาชนะที่เราอยากใช้เพื่ออาบแสงเดือน โดยให้ภาชนะนั้นตั้งอยู่ในตำแหน่งซึ่งสามารถได้รับแสงจันทร์อย่างเต็มที่ ซึ่งจะต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่มีอะไรบัง ถ้ามีน้ำมนต์ก็สามารถผสมลงไปได้

2.ไม่เพียงแค่วันนี้จะเป็นวันที่ผู้คนจำนวนมากอาบแสงเดือนเสริมพลัง เสริมเสน่ห์เพียงแค่นั้น แต่บางบุคคลที่มีวัตถุมงคล สิ่งเสริมพลังที่พกติดตัว ก็สามารถนำมาประกอบพิธีร่วมด้วยได้ โดยให้นำสิ่งพวกนั้นวางพร้อมขันน้ำมันต์กับดอกไม้ เทียนขาวสำหรับทำน้ำจันทร์

3. ถ้าเกิดมีวัสดุอุปกรณ์ในข้อ 2 ก็ให้จุดเทียนแล้วให้น้ำตาเทียนหยดลงในภาชนะที่มีน้ำและก็ดอกไม้ (แต่ถ้าเกิดไม่อาจจะหาสิ่งพวกนี้ได้ ก็ช่างเถอะ) พร้อมท่องคาถาทำน้ำมนต์จันทร์เพ็ญ

นะโมตัสสะ ภะขาวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะขาวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะขาวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ปุญณะจันโท วิชานันเต วิสุทธิสาวะโก วะโร พุทโธ สัทธัมมะรังสี มุนีโน มัตถะเกสุภัง
( ให้สวด 15 จบ )

4.เมื่อถึงเวลาราวๆ 5 ทุ่ม 40 ทำจิตใจให้สงบนิ่ง ระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระภิกษุ คุณบิดามารดา คุณครู คอยให้ดวงจันทร์ปรากฏในภาชนะที่จัดแจงไว้ก็ให้ตักน้ำรดศีรษะ ล้างหน้าล้างตา อาบทั้งตัว หรือบางบุคคลจะเน้นไปที่เนินดวงจันทร์ มันก็คือบริเวณกำดันก็ทำเป็นด้วยเหมือนกัน แล้วอธิษฐานแต่สิ่งดีๆอีกทั้งในเรื่องของผิวพรรณ ความรวย เป็นอันเรียบร้อย

หมายเหตุ : นอกจากบทสวดทำน้ำมนต์จันทร์เพ็ญแล้ว อาจท่องคาถาทุกวันจันทร์ สวด 15 จบเป็น “อิ ระ ชา ขา ตะ ระ สา” ก็ได้ด้วยเหมือนกัน

***เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ