Breaking News

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ “เราชนะ” รับเงินเยียวยา 7,000 บาท เช็กง่ายใน 5 ขั้นตอน

วิธีตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ “เราชนะ” ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ความคืบหน้า โครงงาน “เราชนะ” ภายหลังจากกระทรวงการคลังได้ประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติ สำหรับกลุ่มพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงงานคนละครึ่งและเราท่องเที่ยวด้วยกัน ที่รับรองตัวตนสำเร็จข้างในวันที่ 27 ม.ค. 2564 (กลุ่มพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ) สามารถตรวจสอบผลการคัดกรองได้เมื่อวันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ไปแล้วนั้น
สำหรับผู้ที่อยากได้ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ “เราชนะ” มีดังนี้
1. ไปสู่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com
2. คลิกคำว่า “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ” (ปุ่มสีน้ำเงิน) หรือ คลิก ที่นี่
3. กรอกข้อมูล เพื่อตรวจสอบสถานะ
• เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
• ชื่อภาษาไทย
• สกุลภาษาไทย
• วัน/เดือน/ปีเกิด

4. เมื่อกรอกข้อมูลครบบริบรูณ์แล้ว กดคำว่า “ตรวจสอบสถานะ”
5. ระบบจะแสดงสถานะ

ทั้งนี้ กลุ่มพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้รับสิทธิ์ร่วมเข้าโครงงานเราชนะจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ทีแรกในวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปริมาณ 2,000 บาท และจะได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกวี่วันพฤหัสจนวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาท โดยกลุ่มพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว และสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ จนกระทั่งวันที่ 31 พฤษภาคม 64

สำหรับกลุ่มพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” สามารถแสดงความจำนงขอทบทวนสิทธิ์ได้ทาง www.เราชนะ.com เท่านั้น โดยสามารถแสดงความจำนงได้เมื่อวันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์-8 มี.ค. 64 และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ดังที่กล่าวผ่านมาแล้วอย่างเดียวกัน
อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลัง จะนำข้อมูลของท่านไปคัดกรองใหม่อีกรอบ ตามคุณสมบัติที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นด้วยช่วงวันที่ 19 มกราคม 2564 และกระทรวงการคลัง จะนับว่าผลการใคร่ครวญทบทวนสิทธิ์เป็นอันหมด.