Breaking News

สรุปย้ำ ขยายล็อกดาวน์-เคอร์ฟิวจังหวัดแดงเข้มถึง 31 ส.ค. ประเมินทุก 14 วัน

สรุปย้ำ ข้อกำหนดมาตรา 9 ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 30 ขยายมาตรการล็อกดาวน์ เคอร์ฟิว จำกัดการเดินทาง 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ถึง 31 ส.ค. ประเมินทุก 14 วัน

วันที่ 1 ส.ค. 2564 จากในกรณีที่เมื่อเวลา 17.00 น. ก่อนหน้าที่ผ่านมา แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีแต่งตั้ง ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรทุ่งนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงวันหลังการสัมมนา ศบค.ชุดใหญ่ ว่า มีการปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็ครัดเคร่ง (พื้นที่สีแดงเข้ม) เพิ่มอีก 16 จังหวัด รวมเป็น 29 จังหวัด แล้วก็ใช้มาตรการครัดเคร่งทั้งล็อกดาวน์ งดเว้นออกนอกบ้านเรือนในช่วงเวลาค่ำคืน (เคอร์ฟิว) ตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 น. การจำกัดการเปลี่ยนที่ รวมทั้งมาตรการอื่นๆโดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2564 ไปอีก 14 วัน แล้วก็จะพินิจทบทวนประเมินอีกรอบในวันที่ 18 ส.ค. แต่ถ้าหากเหตุการณ์ยังไม่ดีขึ้นบางครั้งก็อาจจะต้องขยายถัดไปจนถึง 31 ส.ค. นั้น
ล่าสุดตอนตอนกลางดึกวันเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดมือบริหารราชการในเหตุการณ์เร่งด่วน พุทธศักราช 2548 (ฉบับที่ 30) โดยมีข้อความระบุในบางช่วงบางตอน ว่า
ข้อ 2 การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็ครัดเคร่ง เพื่อการชะลอแล้วก็ลดแนวโน้มความร้ายแรงของการระบาดที่จะเกิดขึ้นได้เนื่องมาจากการคาดคะเนเหตุการณ์ของข้างสาธารณสุขซึ่งเห็นควรให้ดำเนิ่นมาตรการเพื่อมุ่งจำกัดการเปลี่ยนที่แล้วก็การรวมกลุ่มของบุคคลสม่ำเสมอไป จึงกำหนดให้บรรดามาตรการ สิ่งที่ไม่อนุญาต แล้วก็ข้อพึงกระทำสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็ครัดเคร่ง ตามที่ตั้งไว้ในข้อกำหนด (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564 อาทิเช่น
การลดแล้วก็จำกัดการเปลี่ยนที่เดินทาง การห้ามออกนอกบ้านเรือนในระหว่างเวลา 21.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกา ของวันพรุ่งนี้ การขนส่งสาธารณะ การกระทำงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐแล้วก็ภาคเอกชน แล้วก็มาตรการควบคุมบูรณาการเร่งด่วนสำหรับสถานที่ ธุรกิจ หรือกิจกรรมที่มีการเสี่ยง รวมทั้งบรรดามาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบได้กำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดดังที่กล่าวผ่านมาแล้วเท่าที่ไม่ขัดหรือถกเถียงกับข้อกำหนดนี้ ยังคงใช้บังคับสม่ำเสมอออกไป สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็ครัดเคร่งทุกจังหวัด จนถึงวันที่ 31 ส.ค. พุทธศักราช 2564
แล้วก็ข้อ 11 การบังคับใช้มาตรการตามข้อกำหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วก็กำกับการทำตามมาตรการ สิ่งที่ไม่อนุญาต แล้วก็ข้อพึงกระทำตามข้อกำหนดนี้ เป็นระยะเวลาสม่ำเสมอจนถึงวันที่ 31 ส.ค. พุทธศักราช 2564 โดยให้ประเมินเหตุการณ์แล้วก็ความเหมาะสมของมาตรการตามข้อกำหนดนี้ทุกห้วงระยะเวลา 14 วัน
ดังนี้ เมื่อวันที่ 3 ส.ค. พุทธศักราช 2564 เป็นต้นไป.