Breaking News

เงินอุดหนุนบุตร เดือนก.ค.เข้าแล้ววันนี้ เช็คสิทธิ-ตรวจสอบสถานะได้ที่นี่

เงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนกรกฎาคม 64 พร้อมโอนเข้าบัญชีวันนี้ ใครมีสิทธิรับบ้าง และ วิธีการตรวจสอบสถานะสิทธิทำอย่างไร หากติดขัดปัญหาแก้ไขต้องติดต่อที่ไหน เช็คข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่

ศูนย์ปฏิบัติงานโครงงานเงินสนับสนุนเพื่อการอุปถัมภ์ค้ำชูเด็กอ่อน กรมกิจการเด็กรวมทั้งเยาวชน แจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการอุปถัมภ์ค้ำชูเด็กอ่อน เมนส์เดือนกรกฎาคม 2564 หรือ เงินสนับสนุนลูก หรือ เงินสนับสนุนเด็กอ่อน โดยทางธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ ในวันที่ 9 เดือนกรกฎาคม 2564

สำหรับในการโอนเข้าบัญชีจะมีการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังต่อไปนี้
• ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม)
• ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพินิจพิเคราะห์ โดยมีข้อมูลบริบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงงานเงินสนับสนุนฯ ภายใน 25 เดือนมิถุนายน 2564

ดังนี้จะมีอีกทั้งการจ่ายตรงงวด ปริมาณ 600 บาทต่อเดือน รวมทั้งจ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ
ผู้ปกครองสามารถติดต่อมาและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมถึงที่กะไว้ศูนย์ปฏิบัติงานโครงงานเงินสนับสนุนเพื่อการอุปถัมภ์ค้ำชูเด็กอ่อน
• โทรศัพท์เลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.)
• ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 1 วัน
• เว็บไซต์กรมกิจการเด็กรวมทั้งเยาวชน

สำหรับในการสำรวจสถานะการสมัครสมาชิกเงินสนับสนุนลูกผ่านหนทางเว็บไซต์จะมีวิธีการดังต่อไปนี้

1.เข้าสู่เว็บไซต์ “ระบบสำรวจสถานะสิทธิ”
2.กรอกเลขบัตรประชาชนผู้สมัครสมาชิก
3. กรอกเลขประจำตัวประชากรเด็กอ่อน
4.กำหนดรหัสรับรองรูปภาพ
5.กดค้นหาข้อมูล

เมื่อเข้าไปสำรวจในระบบสำรวจสิทธิโครงงานเงินสนับสนุนเพื่อการอุปถัมภ์ค้ำชูเด็กอ่อน แล้วพบว่าติดปัญหา โดยขึ้นตัวหนังสือ E หากยังไม่เคยได้รับเงินจะขึ้นตัวหนังสือ E แสดงถึงสถานะของผู้รับสิทธิ ดังต่อไปนี้
E00 ข้อมูลไม่สมบูรณ์
E01 อยู่ระหว่างตรึกตรองรวมทั้งบันทึกข้อมูล
E04 มีการจ่ายเงินไม่ถูกจำต้อง
E05 สมัครสมาชิกเด็กซ้ำ
E06 ไม่มีสิทธิรับเงิน เนื่องจากว่ากำเนิดก่อน 1 เดือนตุลาคม 58
E07 วันที่สมัครสมาชิกไม่ถูกจำต้อง
E08 โดนหยุดสิทธิ
E09 ข้อมูลหนทางการรับเงินไม่ถูกจำต้อง/บัญชีธนาคารไม่ถูกจำต้อง
E10 ไม่มีสิทธิรับเงิน
E11 อยู่ระหว่างสำรวจผลของการเบิกจ่าย
E16 ติดต่อหน่วยงานรับสมัครสมาชิก เพื่อให้ข้อมูล ดร.02 เพิ่มอีก
E19 ท่านมีรายได้เกินหลักเกณฑ์
E20 รายการของท่านถูกปฏิเสธผลของการจ่ายเงิน
E22 ไม่มีผู้รับผิดชอบสถานะครัวเรือน
E25 อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแก้ไขข้อมูล
EX1 อยู่ระหว่างการสำรวจบัญชีธนาคาร
EXX รอคอยการเบิกจ่าย
หมายเหตุ
ข้อ E01 ติดต่อหน่วยงานที่รับสมัครสมาชิก ถามความคืบหน้าของการสมัครสมาชิก หรือ ติดต่อ พมจังหวัด
ข้อ E อื่นๆติดต่อ พมจังหวัดที่สมัครสมาชิก หรือ กรมกิจการเด็กรวมทั้งเยาวชน