Breaking News

เช็ค ‘คนละครึ่งเฟส3’ ลงทะเบียนใหม่16ล้านคน แจกเงิน9หมื่นล้าน

เตรียมตัว “คนละครึ่งเฟส 3” คนเก่า 15 ล้านคนรอใช้เงิน – 16 ล้านคนลงทะเบียนใหม่ แจกเงิน 9 หมื่นล้านบาท

ดังที่ คณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ลงความเห็นเห็นชอบในวิธีการแผนการคนละครึ่งเฟส 3 เพื่อเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วัววิด-19 ระลอกสาม เมื่อต้นเดือนพ.ค. 2564
มาตรการคนละครึ่งเฟส 3 มติ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบในวิธีการแล้ว จะเป็นการจ่ายเงินเยียวยาทั้งสิ้น 3,000 บาท แบ่งได้เป็น 2 ช่วงเป็นไตรมาส 3 ปริมาณ 1,500 บาท รวมทั้งไตรมาส 4 ปริมาณ 1,500 บาท ซึ่งแผนการ “คนละครึ่งเฟส 3” จะมีการใช้วงเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ 9.3 หมื่นล้านบาท (93,000 ล้านบาท)
ลักษณะมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 จะคล้ายเฟส 1 รวมทั้ง 2 โดยเป็นลักษณะการร่วมจ่าย ผู้มีสิทธิสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ 150 บาทต่อคน
กลุ่มเป้าหมายมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 ไว้ทั้งสิ้น 31 ล้านคน โดยเป็นคนที่มีสิทธิในมาตรการคนละครึ่ง เฟส 1 รวมทั้งเฟส 2 รายเดิม ทั้งสิ้น 15 ล้านคน รวมทั้งตระเตรียมเปิดรับลงทะเบียนใหม่อีก 16 ล้านคน
สำหรับคนที่เคยได้รับสิทธิ์ “คนละครึ่ง” เฟส 1 รวมทั้งเฟส 2 ทั้งสิ้น 15 ล้านคน ไม่จำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนใหม่ รัฐจะให้สิทธิคนละครึ่งเฟส 3 โดยอัตโนมัติ แต่ว่าควรจะมีการ “กดรับรอง” รับสิทธิ์ ในแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” กดปุ่มรับรอง ระบบก็จะกระทำเติมเงินเข้าเป๋าตังให้เหมือนเดิม
สำหรับกลุ่มคนที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน แผนการ “คนละครึ่งเฟส 3” ควรจะมีคุณสมบัติตามนี้ เป็น
• เป็นบุคคลสัญชาติไทย ที่มีบัตรประชาชน
• อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่ลงทะเบียน
• ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์แผนการบัตรสวัสดิการที่รัฐ (บัตรคนยากจน)
คาดว่าเปิดรับลงทะเบียนใหม่อีก 16 ล้านคน ภายในเดือนมิถุนายน 2564 รวมทั้งจะเริ่มใช้จ่ายเงินเยียวยารอบใหม่ได้ในก.ค. 2564
จับตาวันที่ 1 มิ.ย. 2564 กระทรวงการคลังจะนำเรื่องไปสู่ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ตามแผนการช่วยเหลือสามัญชนกระตุ้นรวมทั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจเพิ่มอีก
คนไหนกันยังไม่ได้สิทธิ์ ตระเตรียมคอยเลย 16 ล้านคน จะได้ลงทะเบียนใหม่!!