Breaking News

19-194

เทียบประสิทธิผล ในการฉีดยา “โมเดอร์ท้องนา-ไฟเซอร์” คุ้มครองป้องกันโควิด-19

เผยผลการศึกษาเรียนรู้ประสิทธิผลของวัคซีน “โมเดอร์ท้องนา” และก็ “ไฟเซอร์” สำหรับเพื่อการคุ้มครองปกป้องการติดเชื้อ “วัววิด-19” โดยความไม่เหมือนของวัคซีนทั้งยัง 2 จะเริ่มบ่งบอกถึงตั้งแต่ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว 3 อาทิตย์

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 นิตยสาร New England Journal of Medicine แสดงผลการเล่าเรียนเทียบประสิทธิผลสำหรับเพื่อการคุ้มครองปกป้องการติดเชื้อวัววิด-19 จากการฉีดยาโมเดอร์ท้องนา และก็วัคซีนไฟเซอร์ ในประเทศกาตาร์ โดยทำการวัดอุบัติการณ์ของการติดเชื้อวัววิด-19 ภายหลังการได้รับวัคซีนโมเดอร์ท้องนาและก็วัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 และก็เข็มที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563-20 เดือนตุลาคม 2564

จากการเล่าเรียนพบว่า คนที่ได้รับวัคซีนโมเดอร์นาครบ 2 เข็ม ปริมาณ 192,123 ราย มีปริมาณผู้ติดเชื้อทั้งนั้น 878 ราย มีเพียงแต่ 3 รายที่มีอาการรุนแรงต้องเข้ารับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล แต่ว่าไม่พบรายที่รุนแรงขั้นวิกฤติหรือนำไปสู่การเสียชีวิต ส่วนในกรุ๊ปของคนที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ 2 เข็ม ปริมาณ 192,123 ราย มีปริมาณผู้ติดเชื้อทั้งนั้น 1,262 ราย มี 7 รายที่มีอาการรุนแรง และก็ 1 รายที่เสียชีวิต โดยการติดเชื้อที่เกิดขึ้นหลังจากการได้รับวัคซีนครบแล้วทั้งคู่กรุ๊ปจะมีความเกี่ยวเนื่องกับภูมิต้านทานที่น้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป

ทั้งนี้ จากการติดตามผลข้างหลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ไปแล้วเป็นระยะเวลา 6 เดือน พบว่าในกรุ๊ปที่ได้รับวัคซีนโมเดอร์ท้องนา มีอุบัติการณ์สะสมของการติดเชื้ออยู่ที่ 0.59% ส่วนกรุ๊ปคนที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ จะมีอุบัติการณ์สะสมของการติดเชื้อหลังจากได้วัคซีนนั้นสูงยิ่งกว่า อยู่ที่ 0.84% (ดังแสดงในกราฟ วัคซีนโมเดอร์ท้องนา เส้นสีน้ำเงิน และก็วัคซีนไฟเซอร์ เส้นสีแดง)
ยิ่งกว่านั้น ยังพบอีกว่าในกรุ๊ปราษฎรที่ได้รับวัคซีนโมเดอร์ท้องนา จะพบอุบัติการณ์ของการติดเชื้อวัววิด-19 และก็การติดเชื้อจำพวกที่รุนแรงต่ำลงมากยิ่งกว่าเมื่อเทียบกับกรุ๊ปที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ โดยความไม่เหมือนของวัคซีนทั้งคู่นี้จะเริ่มบ่งบอกถึงตั้งแต่ได้รับวัคซีนเข็มแรกผ่านไปแล้วสามอาทิตย์

อย่างไรก็ดี สรุปแล้ววัคซีนโมเดอร์ท้องนา จะพบอุบัติการณ์การของการติดเชื้อคราวหลังการได้รับวัคซีนที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับวัคซีนไฟเซอร์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับการค้นคว้าวิจัยก่อนหน้าที่แสดงถึงระดับภูมิต้านทานที่ไม่เหมือนกันในคนที่ได้รับวัคซีนทั้งคู่.

19-19