Breaking News

เปิดขั้นตอนซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์ เราชนะ 5 ก.พ. ผ่าน 4 แบงก์

หลังจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะบนวอลเล็ต สบม.” โดยจำหน่ายได้ครบ 5,000 ล้านบาท ภายใน 8 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน วันนี้ (5 ก.พ.) ที่ทำการบริหารหนี้สินฯ เปิดจัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะ” วงเงินรวม 55,000 ล้านบาท โดยจัดจำหน่ายผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย เช่น – บมจ.กรุงเทพ บมจ.กรุงไทย บมจ.กสิกรไทย และก็ บมจ.ไทยการขาย
“ประเทศชาติธุรกิจ” สะสมกรรมวิธีจองพันธบัตร “เราชนะ” ทั้ง 2 แนวทาง ดังต่อไปนี้
จองผ่าน Mobile Banking
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้ซื้อที่ไม่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรมาก่อน จำเป็นต้องติดต่อสาขาธนาคารตัวแทนจำหน่าย เพื่อขอลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 2 : ต่อจากนั้น สามารถทำรายการค้าขายได้ ผ่านแอพพลิเคชั่นและก็เว็บ Mobile banking ของ 4 ธนาคาร ที่เปิดจัดจำหน่าย
จองผ่านสาขาธนาคาร
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้ซื้อที่ไม่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรมาก่อน สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่าย ดังต่อไปนี้
• ธนาคารไทยการขาย
• ธนาคารกรุงไทย
• ธนาคารกรุงเทพ
• ธนาคารกสิกรไทย
สำหรับเอกสารประกอบการลงทะเบียน มีดังนี้
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินออม (ควรจะเป็นชื่อเดียวกับผู้ครอบครองเจ้าของ)
ขั้นตอนที่ 2 : ต่อจากนั้นสามารถทำรายการค้าขายได้ที่ สาขาธนาคารตัวแทนจำหน่าย