Breaking News

เปิดขั้นตอนใช้ แอปฯ “ถุงเงิน” ร้านค้าเราชนะ เช็กได้ที่นี่

แอปฯถุงเงิน ร้านค้าเราชนะ สรุปขั้นตอนรับการใช้จ่ายของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ เช็กได้ที่นี่

ร้านรวงเราชนะ ที่ลงทะเบียนร่วมแผนการเราชนะ ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com แล้วก็มีการเปิดใช้งานแอปฯถุงใส่เงิน ส่วนร้านค้าธงฟ้าฯ แล้วก็ร้านรวงในแผนการคนละครึ่ง ที่ปรับปรุง(Update) แอปพลิเคชัน“ถุงใส่เงิน” ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน สามารถรองรับการใช้จ่ายของราษฎรผู้ได้รับสิทธิ์ในแผนการเราชนะ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้(5 เดือนกุมภาพันธ์64) หลังแผนการเราชนะ เริ่มโอนวงเงินส่งเสริมช่วยเหลือค่าครองชีพ ให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลพวงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการที่รัฐ งวดแรกปริมาณ ปริมาณ 675 หรือ 700 บาท สุดแต่กรณีแล้ววันนี้(5 เดือนกุมภาพันธ์64) จากนี้จะโอนเงินเข้าบัตรฯในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 8 อาทิตย์ต่อเนื่องกัน

วิธีการใช้แอปฯถุงใส่เงิน เพื่อรับการใช้จ่ายของราษฎรผู้ได้รับสิทธิ์ในแผนการเราชนะ มีขั้นตอนกล้วยๆดังนี้
กรรมวิธีรับสิทธิ์เราชนะ กรณีรับจ่ายด้วย บัตรสวัสดิการที่รัฐ

-เปิดแอปฯถุงใส่เงิน

-เลือกเราชนะ
-เลือกบัตรสวัสดิการฯ
-สแกนบัตร
-เจาะจงจำนวนเงิน
-ยืนยันการจ่ายเงิน
-ใส่ PIN หรือสแกนบริเวณใบหน้า

-ทำรายการเสร็จ
กรรมวิธีรับสิทธิ์เราชนะ กรณีรับจ่ายด้วย แอปฯเป๋าตัง

-เปิดแอปฯถุงใส่เงิน

-เลือกเราชนะ
-เลือก เป๋าตัง(G-Wallet)
-เจาะจงจำนวนเงิน
-แสดง QR ให้ลูกค้าใช้แอปฯเป๋าตัง สแกน