Breaking News

เปิดประวัติความเป็นมา ‘ตรีนุช เทียนทองคำ’ รมว.สตรีคนแรกของศธ.

เปิดความเป็นมา “ตรีนุช เทียนทองคำ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นแท่นรัฐมนตรีว่าการสตรีคนแรก ของกระทรวงศึกษาธิการ

ภายหลังจากการที่เว็บ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งนางสาวตรีนุช เทียนทองคำ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุวันที่ 23 มี.ค.64 นั้น นับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหญิงคนแรก รวมทั้งทำให้กระทรวงศึกษาธิการ มีรัฐมนตรีหญิง อีกทั้ง 3 คน

“นางสาวตรีนุช เทียนทองคำ” นับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเป็นหน้าประวัติศาสตร์หนแรกอีกเหมือนกัน ที่กระทรวงศึกษาธิการ มีรัฐมนตรีหญิง อีกทั้ง 3 คน

ความเป็นมา “นางสาวตรีนุช เทียนทองคำ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

• วันเดือนปีที่เกิด 12 กันยายน 2515
• การศึกษา
2539 – 2540 ปริญญาโท สาขาเศรษฐวิทยา WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY สหรัฐฯ
2536 – 2538 ปริญญาตรี สาขาการคลัง WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY สหรัฐฯ
2533 – 2535 ปริญญาตรี Assumption University

ประวัติการทำงาน

2542 – 2544 ข้าราชการอวยสินเชื่อ แบงค์กรุงเทวดา จำกัด (มหาชน)
2541 – 2542 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป S.P.T. Civil Group Ltd.
• รองโฆษก กระทรวงวัฒนธรรม
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สิริกร มณิรินทร์)
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชูชีพ หาญความเจริญรุ่งเรือง)
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมรวมทั้งความมั่นคงของคนเรา (นายสคอยรรถยนต์ กลิ่นผุดม)
• ผู้เก็บเงิน คณะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติในสหภาพสภานิติบัญญัติเอเซียรวมทั้งแปซิฟิค (APPU)
• ผู้ช่วยผู้ช่วยกรรมการท่องเที่ยว
• โฆษกกรรมการการท่องเที่ยว
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์)
• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว 5 สมัย
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลำดับที่ 55 ของไทย

เครื่องราชย์เหรียญตรา

• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2551
• มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2548
นอกจากนี้ “นางสาวตรีนุช เทียนทองคำ” ได้ยื่นแสดงบัญชีรายการเงิน รวมทั้งหนี้สินต่อป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสระแก้ว รวมถึง นพ.เจษฎา โชดดำรงสุข อดีตกาลปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามีภรรยา รวมทั้งลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1 คน แจ้งว่า มีเงิน 494,981,474 บาท รวมหนี้ 2,536, 193 บาท โดยเป็นเงินของคนอื่นๆ 416,016,596 บาท เป็นของนายเจษฎา สามีภรรยา 70,449, 104 บาท ส่วนลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 8,474,773 บาท
โดยเงินส่วนใหญ่ น.ส.ตรีนุช แบ่งเป็นเงินออม 36, 163,608 บาท เงินทุน 38,587,406 บาท ที่ดิน ส่วนใหญ่อยู่ในจ.สระแก้ว สุพรรณ นนทบุรี ค่ารวม 298,447,200 โรงเรือนรวมทั้งสิ่งก่อสร้าง ค่ารวม 31,160,000 บาท สิทธิรวมทั้งสัมปทาน ค่า 11,699,382 บาท เงินอื่นไม่มี