Breaking News

เปิดประวัติ วันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day)

วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีถือเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day)

ทั้งนี้ ธงชาติ ถือเป็นเครื่องหมายสำคัญอันแสดงถึงความเป็นชาติของประเทศนั้นๆซึ่งเมืองไทยมีการใช้ธงชาติมานานนับร้อยปีแล้ว โดยมีพัฒนาการเรื่อยมา จนกระทั่งเป็น “ธงไตรรงค์” สีแดง ขาว น้ำเงิน อาทิเช่นปัจจุบัน บอกได้ว่า ธงชาติไทย ในแต่ละช่วงมีหน้าที่สำคัญต่อสถานะการณ์ทางประวัติศาสตร์ในสมัยนั้นที่คนรุ่นหลังควรทำการศึกษาเรียนรู้และทำการค้นคว้าและก็เรียนรู้ โดยเหตุนี้ รัฐบาลจึงลงความเห็นเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 ก.ย. ของทุกปี เป็น “วันพระราชทานธงชาติไทย” (Thai National Flag Day) เพื่อรำลึกถึงความเป็นมาของธงชาติไทย โดยเริ่มปีแรกในวันที่ 28 ก.ย. พุทธศักราช 2560

ตามหลักฐานต่างๆรวมทั้งบันทึกเหตุการณ์ของประเทศฝรั่งเศส ทำให้พวกเราทราบข้อมูลว่า ธงชาติไทยผืนแรกถือกำเนิดขึ้นในยุคกรุงศรีอยุธยา โดยใช้เป็นเครื่องหมายสำหรับในการค้าขายทางแม่น้ำในตอนรัชกาลสมเด็จพระทุ่งนารายณ์มหาราช ซึ่งธงชาติไทยผืนแรกนั้นเป็นธงผ้าสีแดงหมดจด โดยมีเรื่องเล่าว่า มีเรือสินค้าของประเทศฝรั่งเศสแล่นเข้ามาถึงป้อมของไทย แต่ว่าไทยชักธงชาติฮอลันดาขึ้นรับ เนื่องจากไทยไม่มีธงชาติเป็นของตนเอง ด้วยความที่ฮอลันดากับประเทศฝรั่งเศสไม่ค่อยจะลงรอยกัน เรือประเทศฝรั่งเศสก็เลยไม่ยินยอมยิงสลุตรับธงฮอลันดา (ยิงสลุตหมายถึงการยิงดินปืนออกจากปืนใหญ่ทั้งสิ้น เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่ามาอย่างเป็นมิตร) ข้างไทยจึงจะต้องแก้ด้วยการนำธงสีแดงหมดจดขึ้นแทนธงชาติ เรือประเทศฝรั่งเศสจึงยอมยิงสลุต ตั้งแต่นั้นไทยจึงจัดว่าธงสีแดงเป็นธงชาติ
และก็เป็นวันที่รำลึกถึงจังหวะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระขอความกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพ.ร.บ.แก้ไขพ.ร.บ.ธง พุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนกระทั่งปัจจุบัน ภายหลังจากมีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 ก.ย. พุทธศักราช 2460 ซึ่งในปีนี้ถือเป็นปีที่ครบรอบ 104 ปี ที่ได้มีการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย