Breaking News

โอนวันนี้! กลุ่มเปราะบางรับเงินช่วยเหลือเยียวยาประจำเดือน ธ.ค.64

เช็คเลย โอนเงินวันนี้ !กลุ่มเปราะบาง เด็กเล็ก -ผู้สูงอายุ -ผู้พิการ รับเงินช่วยเหลือเยียวยางวดประจำเดือนธันวาคม 2564 ในวันนี้

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 วันนี้กรุ๊ปเปราะบาง ได้แก่ เด็กเล็ก คนวัยแก่ ผู้ทุพพลภาพ จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาประจำงวดธ.ค. 2564 โดยเด็กเล็กจะได้รับเงินสมทบลูกจำนวน 600 บาท ส่วนคนวัยแก่ จะได้รับเบี้ยยังชีพคนวัยแก่ ตั้งแต่ 600-1,000 บาท ด้านผู้ทุพพลภาพ จะได้รับเบี้ยความพิการ 800 -1,000 บาท ดังนี้สามารถวิเคราะห์ยอดเงินจากบัญชีที่ได้แจ้งไว้ หรือติดต่อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลงทะเบียนไว้
สำหรับรายละเอียดการโอนเงินช่วยเหลือเยียวยา มีดังต่อแต่นี้ไป
เงินสมทบลูก
เด็กทารก-อายุ 6 ขวบ (ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี) รับเงินอุดหนุนจำนวน 600 บาท
วิเคราะห์สถานะสิทธิการรับเงินอุดหนุนลูกได้ 2 หนทาง
ผ่านเว็บลิงค์ เว็บไซต์กรมธุรกิจการค้าเด็กแล้วก็เยาวชน (คลิกตรงนี้)
ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางเมือง” ดาวน์โหลดแอปฯ “ทางเมือง”