Breaking News

09.00 INDEX รหัส ชัชชาติ จับมือกับ พิจิตต สารถึง ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย

คำประกาศเปิดตัว นายพิจิตต รัตตกุล เข้าร่วมในการเคลื่อนไหวเพื่อ ชิงตำแหน่ง “ผู้ว่าฯกทม.” ของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ สะท้อนความลึกซึ้งอย่างยิ่งของการเมือง

แม้ว่าจะเป็นการเข้าร่วมในสถานะที่ “กรุ๊ปมดงาน” อันเป็นราก ฐานของ นายพิจิตต รัตตกุล เมื่อยังคงอยู่ในตำแหน่ง “ผู้ว่าฯกทม.”

กระนั้น ก็ไม่สมควรลืมสภาพความเป็นจริงของ นายพิจิตต รัตตกุล ซึ่งไม่เพียงเคยเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถ้าหากแต่ว่ายังดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีในรูปร่างของพรรคประชาธิปัตย์

การมาของ นายพิจิตต รัตตกุล ก็เลยส่งแรงกระเทือนเป็นอย่างสูงเข้าพบพรรคประชาธิปัตย์ รวมทั้งส่งแนวโน้มตกกระทบไปยังสถานะของ นายสุชัชวีร์ กาญจน์สวัสดิ์ อย่างไม่อาจหลบหลีกได้

อีกทั้งยังมีส่วนอย่างสำคัญสำหรับเพื่อการขับเน้นย้ำให้กับสถานะที่ ความเป็น “อิสระ” ที่พร้อมจะผสานรวมทั้งร่วมมือทางการเมืองกับทุกกรุ๊ป ทุกพลังโดยดำรงความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างเด่นชัด

ประการหลังนี้น่าจะเป็น “อนุสติ” รวมทั้งเครื่องควรจะสังวรอย่างเป็นพิเศษไปยังบางคน เล็กน้อยภายในพรรคเพื่อไทย

แม้ว่า นายชัชชาติ สิทธิชนิด ปลีกตัวจากพรรคเพื่อไทยนาน ร่วม 2 ปีแล้ว เพื่อแสดงให้สังคมแจ่มแจ้งในความเป็นอิสระก่อนลงไปในสนามการเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯกทม.”

แต่ว่ายังมีความปรารถนาดีจากบางคน เล็กน้อยภายในพรรคเพื่อไทยอย่างประเภทที่อาจกล่าวได้ว่า “ล้ำเส้น”
ไม่ว่าจะแสดงอย่างออกนอกหน้าว่าทางของ นายชัชชาติ สิทธิชนิด ชมรมอยู่กับที่มีความสำคัญในการรบของพรรคเพื่อไทย รวมทั้งที่น่าเป็น ห่วงอย่างยิ่งคือความพยายามสำหรับเพื่อการบีบคั้นต่อพรรคก้าวไกล

ถ้าหากการเคลื่อนไหวนั้นเสมอเป็นเพียงการปรึกษาฉันมิตรก็ชอบด้วยเหตุผลแต่ว่าถึงขั้นกำหนดเป็นที่มีความสำคัญในการรบตัดหนทางลงแข่งขัน

นั่นพอๆกับเป็นการรังแก นายชัชชาติ สิทธิชนิด อย่างรุนแรง

ก็เลยเว้นแต่ นายชัชชาติ สิทธิชนิด ประกาศเปิดกว้างที่จะรับการหนุนเสริมจากทุกฝ่ายที่เป็นมิตร ถ้าหากแต่ว่ายังแสดงออกอย่างเป็นรูป ธรรมผ่านการจับมือกับ นายพิจิตต รัตตกุล

น่าเชื่อถือเลยว่าต้องมี “ผู้ส่งเสริม” ใน “แนวร่วม” อีกเพียบเลย

ทั้งสิ้นนี้ย่อมเป็นสัญญาณส่งตรงไม่เพียงแต่ต่อพรรคประชาธิปัตย์ ถ้าหากแต่ว่ายังพอๆกับบอกอวยพรรคเพื่อไทยได้ตระหนักด้วย