Breaking News

เงินอุดหนุนบุตรเดือน พ.ย. 600 บาทเข้าวันไหน เช็คที่นี่

เงินอุดหนุนบุตรเดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 600 บาท เตรียมโอนเข้าบัญชีวันที่ 10 พ.ย.นี้ เตรียมตรวจเช็คสถานะสิทธิพร้อมข้อควรรู้สำหรับผู้ขอรับรายใหม่ เงินสมทบลูก หรือ โครงการเงินสมทบเพื่อการเลี้ยงดูเด็กอ่อนตระเตรียมโอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครองในวันพุธที่ 10 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 600 บาท โดยโครงการฯจะเบิกจ่ายตรงงวดและก็จ่ายตกเบิกให้กับผู้มีสิทธิ ดังต่อไปนี้ ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กรุ๊ปเด็กที่เกิดตั้งแต่ธ.ค. 2558 - เดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป) จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินสมทบฯ ข้างใน 25 เดือนตุลาคม 2564 โดยจ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ ผู้ปกครองของเด็กที่มายื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินสมทบฯ (รายใหม่) เป็นต้นไป เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ ดังนี้มีคำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง ดังต่อไปนี้ หมั่นวิเคราะห์ข้อมูลของท่านในระบบวิเคราะห์สิทธิอยู่เป็นประจำ ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งข้าราชการให้ปรับแต่งข้อมูลของท่านให้เป็นตอนนี้ (เพื่อการติดตามของข้าราชการจะได้รวดเร็วทันใจ) หมั่นวิเคราะห์บัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่ ช่วงเวลาที่วิถีทางการติดต่อถามไถ่ข้อมูล หรือ วิเคราะห์สถานะ สามารถเช็คได้ดังต่อไปนี้ ศูนย์ทำการโครงการเงินสมทบเพื่อการเลี้ยงดูเด็กอ่อน โทรศัพท์เลข 08 2091 7245, 08...