Breaking News

www.เราชนะ.com ลงทะเบียนพรุ่งนี้!! ต้องเตรียมตัว เช็คสิทธิ์ คุณสมบัติ ลุ้นเงินเยียวยา 7,000

ตรวจตรา www.เราชนะ.com ลงทะเบียนวันพรุ่ง!! จะต้องเตรียมพร้อม เช็คสิทธิ์ คุณสมบัติ ลุ้นเงินเยียวยา 7,000 บาท

นับถอยหลัง เปิดลงทะเบียน www.เราชนะ.com เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้ว ซึ่งโครงงาน “เราชนะ” ได้รับความพึงพอใจจากประชากรติดตามข้อมูลข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ โดยหวังจะได้เรื่อง “แจกเงิน” ช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่ายังชีพให้แก่ประชากร ด้วยเหตุว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือที่เรียกกัน “เงินเยียวยาโควิด” ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะไม่ให้เบิกเป็นเงินสดก็ตาม

การแจกเงินตามมาตรการ “เราชนะ” ให้แก่ประชากร วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท สำหรับม.ค. – เดือนกุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงการคลังจะพิจารณาจากเรื่องรายได้ ช่วยเหลือจะครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มอาชีพ

คุณสมบัติ ลงทะเบียน www.เราชนะ.com

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นด้วยโครงงานฯ
2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคม ทั้งๆที่มีคุณสมบัติครบและไม่ครบตามเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ตอบแทนกรณีไม่มีงานทำจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นด้วยโครงงานฯ
3. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานราชการ พนักงาน ผู้รับจ้าง ข้าราชการ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าแรงจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นด้วยโครงงานฯ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 ที่พ.ร.บ.ระเบียบการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
4. ไม่เป็นนักการเมืองตามพ.ร.บ.ระเบียบนักการเมือง พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่ปรับปรุงเพิ่มเติมอีก ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นด้วยโครงงานฯ
5. ไม่เป็นคนรับเงินบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้ควรจะประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด
7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

กรุ๊ปผู้ลงทะเบียนใหม่ เริ่มวันที่ 29 มกราคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

แนวทางการเข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com รวมทั้งเริ่มทำการลงทะเบียน “เราชนะ” ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 29 มกราคม64 ที่มีการแถลงข่าวจากรัฐบาลไปเมื่อไม่กี่วันก่อน โดยครั้งนี้จะไม่มีการจำกัดโควต้าปริมาณสิทธิ ประชากรสามารถเข้ามาลงทะเบียนได้เรื่อยๆไม่ต้องรีบ

เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์แล้วให้กดไปที่ปุ่ม “ลงทะเบียนเราชนะ” หลังจากนั้นจะมีเนื้อหาของโครงงาน เนื้อหาเกี่ยวกับการรับสิทธิ รวมทั้งข้อตกลงต่างๆเกี่ยวกับโครงงานเราชนะ รวมทั้งมีช่องให้คลิก “การันตี”
รวมทั้งเข้าสู่หน้าเนื้อหาเฉพาะบุคคล หน้านี้ประชากรจำเป็นต้องกรอกข้อมูลเฉพาะบุคคลให้ครบสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น ชื่อ สกุล เลขหน้าบัตรประจำตัวประชาชน เลขข้างหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์โทรศัพท์มือถือ

www1

www2

www3

www4

www5

www6

www7

www8

www9

www10
หน้าต่อมา ระบบจะให้กรอกเลขรหัส OTP (รหัสดังที่กล่าวผ่านมาแล้วจะส่งเป็น sms ไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณ) เมื่อได้เลข OTP มาแล้ว ก็กรอกเลข OTP ลงไป แล้วระบบจะทำการประเมินผล ให้รอสักประเดี๋ยว ภายหลังจากประเมินผลเสร็จ ระบบจะมีใจความขึ้นมาว่า “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว” โดยจะดำเนินงานตรวจตราคุณสมบัติ ตามเงื่อนไขโครงงาน

ถ้าเจอปัญหาลงทะเบียน www.เราชนะ.com ถามพอดี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509 รวมทั้ง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)